Associacions de veïns i veïnes i Juntes de Districte

planol

Alguna consulta?

Redacta breument la teva proposta.
A quina Junta de Districte va referida la consulta?