Una proposta d’Adrián Giner

“Creació d’un departament de exercisi físic en el nou hospital de Gandia

Objectiu 1: Incorporació de un educador físic al equip multidisciplinar per a la prescripció de exercisi.

Objectiu 2: creació d’una sala per a practicar activitat física per a patologies.

Objectiu 3: participar en un estudi sobre la millora de la salud a través de la inclusió de l’exercisi físic

Está més que demostrat cientificament que l’exercisi es una de les millors medicines. Quantes vegades persones en patologies: cardiopaties, traumatològiques, pulmonars… estan diagnosticades soles en la inclusió de medicines i els metges recomanen que fagen esport?
Ja, pero quin esport, quin tipus d’exercicis… les persones no están formades per a realitzar una correcta recuperació i al final o tenen que anar al mercat privat o directament no poden.
En este projecte moltíssimes persones podríen accedir a una planificació esportiva per a previndre y/o millorar la seua patologia. Inclús podrien realitzar exercisi per un profesional.
Tot allo amb la creació d’un equip multidisciplinar Metges, fisioterapeutes i en la incorporació del educador físic amb el fí de millorar la salut dels pacients i de reduir fins a 11 vegades les despeses ocasionades per la farmacologia.

Qué vos pareix?”

Pin It on Pinterest