Una proposta de Sergi

“Hi ha que reabilitar i canviar voreres, tuberies, etc. als carrers Atlàntic, Illes Balears, Cibeles, Ràbida, que per cert es tenia que haver fet fa 7 o 8 anys ja que estava programat, però no es va fer.”

Pin It on Pinterest