• Proposta 28
  • Una proposta de Marianne
  • Valoració econòmica: per determinar

“Pintar clarament tots els passos de vianants i eliminar de manera clara pas de vianants que ja no existeixen, així com pintar totes les ratlles contínues i discontínues de les carreteres perquè de nit no es distingeixen la diferència de carril.

Eliminar clarament (és a dir esborrar del tot) els carrils bici que ja no existeixen en les calçades. Concratar més personal de jardineria per també tenir les carreteres netes de plantes que van fins a la calçada. Tot el que es refereix a això està abandonat, pensant jo que els diners d’impostos municipals o els diners de l’impost de circulació servia per a això, és per la qual cosa faig servir l’oportunitat que doneu per proposar arreglar Gandia. Moltes gràcies per endavant per donar-nos als residents de Gandia de poder ser participants.”

Pin It on Pinterest