• Proposta 55
  • Una proposta de José Luis Martínez
  • Valoració econòmica: per determinar

“Adequar els límits del carrer Alfons el Magnánim en el seu tram dret previ al pas a nivell del tren. Es tracta d´un tram perillós per no tiendre cap visibilitat i trovarse molt deteriorat. Ja en les proximitats de la via, sempre que plou es forma una bassa d’aigua donat que no té alcantarillat”

Pin It on Pinterest