• Proposta 61
  • Una proposta de l’Associció de Veïns, Consumidors i Usuaris del Centre Històric
  • Valoració econòmica: 50.000€
Eliminar les palmeres i tanques , fer més xicotet el cèrcol i protegir la font, guanyant espai per als vianants i al mateix temps eliminant la brutícia que deixàven les palmeres i tanques.
Adequar la Plaça reparant els desperfectes i també la zona per a jocs infantils i, regular, mitjançant la senyalització, la prohibició de circulació rodada excepte veïns i vehicles d’emergència.

Pin It on Pinterest