Una proposta de Daniel Muñoz

“La ciutat de Gandia compta amb més de 1300 hectàries de terrenys d’especial protecció, entre els més rellevants la Marjal de Gandia, la platja de l’Auir, el Paisatge Protegit del riu Serpis i el Paratge Natural Municipal del Parpalló-Borrell, tot un privilegi. A més a més existeix una cobertura forestal i agrícola que malgrat no ser de protecció especial representa més del 75% de la superfície total del municipi. Sembla raonable la creació d’una petita brigada forestal amb l’objectiu de mantindre i preservar els punts més rellevants i dèbils del patrimoni natural de tots/es les gandianes. La brigada podria estar composta per tres operaris amb experiència en treballs silvícoles i un tècnic en medi ambient. La proposta crearia 4 llocs de treball de qualitat i no costaria més de 45.000 euros a l’any. Els beneficis serien nombrosos per a la ciutat, els espais naturals no deurien ser menys que els parcs públics, on si existeix un dept que gestiona el seu manteniment.”

Pin It on Pinterest