Una proposta del Grup de treball de mobilitat sostenible de Gandia

“Construcció de carril bici de doble sentit segregat en calçada (similar al de l’Av. Grau), que connecte des de la rotonda Joaquim Ballester, per Av. València -amb una extensió al c. Alzira-, Av. M. de Campo, Av. Alacant, fins el carril bici de l’Av. del Grau, incloent la finalització del seu tram pendent fins la plaça Maria Enríquez.

D’esta manera:
1- es permet connectar diverses àrees al voltant del centre històric -amb mobilitat conflictiva-, i que actualment tenen difícil enllaçar amb els carrils bici de la zona nord que comuniquen punts importants com ara RENFE, EOI, exida a la platja, poliesportiu…
2- es proporciona una via segura per franquejar el centre històric evitant el carrer Major desplaçant-se a altres carrers paral·lels menys conflictius
3- es baixa el carril bici de la vorera de l’Av. València a la calçada
4- es dota de connexió i accés segur l’estació de Saforbici de St Francesc de Borja pel carrer Alzira”

Pin It on Pinterest