Una proposta de Maria

“Proposem la idea d’aprofitar les instal·lacions que es troben a la Plaça del Tirant d’una manera oberta i creativa. Aquestes instal·lacions a part d’estar en el centre de la ciutat, estan en desús i en un procés de degradació important.
La idea és aprofitar aquests locals públics per a la creació d’espais de treball (espais de Coworking). Aquests espais haurien de ser cedits a través de la presentació de projectes personals, empresarials, artístics … mitjançant l’obertura d’un canal de propostes o acudint a l’ajuntament, que creiem hauria de ser l’encarregat de seleccionar-los a través d’un consell obert i democràtic com podria ser un consell de polítics amb representació de tots els partits o un altre amb representants de cada districte, per així d’alguna manera assegurar que els projectes vagin a aportar alguna cosa positiva a la ciutat.”

Pin It on Pinterest