Una proposta de Globalmon

“Tallers i charles participatives per a la educació per a la solidaritat, igualtat i las comprensió del mon. Xerrades i tallers participatius destinats a la població estudiantil, emmarcats dins dels objectius de desenvolupament sostenible afavorit per la UNESCO. Objectius: Saber que pensa la joventut del món que els envolta i oferir-respostes per comprendre el món que els espera”

Pin It on Pinterest