Una proposta de Isabel Gonzalez

“La meua proposta és que una part del pressupot és destine a millorar l’accés i la eixida del parking del centre històric pel carrer Oliva. La rodona que hi ha té les voreres molt estretes per la qual cosa es dificulta el pas dels vianants però, a més, els cotxes que ixen del pàrking tenen una visibilitat molt reduïda i els costa vore si ve un cotxe de la rodona. Per tant, la meua proposta és que es millore aquesta zona. Gràcies.”

Pin It on Pinterest