• Proposta 57
  • Una proposta de Alejandro Garcia
  • Valoració econòmica: 50.000€ Primera fase

“Sería convenient col.locar iluminació de sòl com el que s’ha instal.lat en el braç del Port de Gandia. Milloraria la usabilitat per a la població durant les hores nocturnes i milloraria molt la seua estètica i la de la ciutat al llarg de la nit.”

Pin It on Pinterest