Una proposta diferents ciutadans.
Una proposta de Sergio

“Gandia va creixent i les insfraestructures esportives es queden igual, el meu fill juga al balonmano en Cbm Gandia,i  per a poder jugar partits de lliga federada dins del pabello del Raval cada vegada consta mes,tenen que jugar en les pistes exteriors del Raval o be a Beniopa,propose que les pistes exteriors del Raval se pinten en material espe cial (que no siguen abrasives com ara )per que ara estan en asfalt i cuant cauen a terra es fan de mal be les cames,braços i mans.
Tambe es podria fer un cerramiento a les pistes de  beniopa .
Tambe cabria la posibilitat de buscar algun magatzen sense columnes per mig i acondicionar-lo per a jugar.
Gracies”

Una proposta d’Amparo

“Que hi hajen mes instalacions per a poder entrenar i jugar a balonmano, i que les que hi han ara estiguen en millor condicions.
Cuan anem a jugar fora, tots tenen instalacions ben preparades per a este esport, en cambi Gandia lo que te es vergonyós.”

Una proposta de Rosana:

“Demanem que es millorin les instal·lacions dedicades a l’handbol i demas esports que es fan en aquestes intal·lacions. I una major promoció de l’Handbol a Gandia. gràcies”

Pin It on Pinterest