Una proposta de CYE

“La proposta consisteix en adaptar la via a l’encreuament dels carrers Legionari Bernabeu, Sant Martí de Porres (on està el Museu Faller) i Ontinyent, ja que els cotxes que venen des del carrer Sant Martí de Porres i volen continuar pel carrer Ontinyent han de fer una maniobra un poc difícil, pel que fa al gir, existint a l’encreuamente amb el carrer Legionari Bernabeu un cantó molt pronunciat, que no té forma arrodonida, sinò semitrapezoidal, la qual cosa provoca un gir molt brusc.

A més, els cotxes que venen des de la Ronda de l’Anella (Ronda Sud), moltes vegades quasi s’estavellen contra els cotxes que fan l’stop al carrer Sant Martí de Porres.

Una sol·lució seria fer una rotonda al referit encreuament, que faria més àgil la circul·lació, ja que hi ha espai suficient, adequant una zona ajardinada al centre i també als voltants, per crear una zona més bonica en conjunt.

Per altra banda, i com a treballs secundaris, també es podrien ampliar les voreres del carrer Sant Martí de Porres, i plantar arbres, ja que quan els turisten van a visitar el Museu Faller es troben un carrer totalment desolat i calorós, sense arbres en ple estiu, o mesos de bon temps, on el protagonista és el vehicle. Per ampliar les voreres, es podria deixar el carrer en un únic sentit, en la direcció que més interessara, habilitant d’altres carrers colindants com a via d’entrada o d’ixida, segons la direcció que se li done al carrer del Museu Faller.”

Pin It on Pinterest