• Proposta 36
  • Una proposta de Paco Escrivà

“Aprofitant les obres d’art que ja están colocades al passeig Neptu de la platja, mes les obres d’art que son propietat de l’Ajuntament de Gandía que están en almacens i adquisicions posibles,  es por crear un museu Urbá que pot ser a mes a mes un recurs turístic. Sols faltaría  rotular obres i il.luminacio puntual.”

Pin It on Pinterest