22.000€ – GANDIA

” Instalar les papereres 3.0, on integrarem el concepte de reciclatge entre la ciudadania, a més de conscienciar-los de l’importancia que té per al nostre entorn. Está realitzant-se el projecte que hi fa possible aquest tema, ja que cada vegada més, fa falta una reacció amb el canvi climàtic i la contaminació dels RSU. Donar suport a una serie de mesures que ho fan possible, un dipòsit preparat per a tirar el fem d’una manera més organitzada i ordenada, i així respectant el medi ambient i fent-nos responsables d’eixa petita tasca que tan bé ajuda a mantindre més neta Gandia i platges, a més a més d’instal·lar-les per tot arreu del passeig marítim, ja que aço permiteix possar a la disposició de la ciudadania el tindre més a prop punts nets per a fer ús d’ells. Donant l’informacio recerca del tema tractat del reciclatge i fent-los partícips de l’activitat. Seria substituir les convencionals papereres i afegir petites modificacions que les fajen més sostenibles, col·locant una separació que ho divideixi en tres parts ben diferenciades, per a cada categoria de fem – Plàstics(molt important), Vidre, Orgànic., o bé, localitzar unes borses que permiteixin tindre diferents compartiments separats mitjançans un troquel, unides a una borsa conjunta que quan estiga dintre la paperera, es veuen clarament diferenciades, per la propia estructura de la paperera. Al retirar per magatzenar-ho al contenidor corresponent, es traura la borsa i es separan en tres petites borses que les destinarem als corresponents contenidors. A més, de conscienciar a la ciudadania de la importancia de tractar d’aquest tema, ja que aquesta labor es la que permitirá ser més sostenibles, i aportar l’informació per a millorar el coneiximent en aquesta matèria entre la gent i visitants de la nostra ciutat. Es veu necessari l’instauració d’aquest model de residus per a millorar el bon funcionament dels vials públics, i donar d’una imatge de qualitat per la conscienciació i la possada en marxa de les mesures que permeteixin estar al cap en innovació i ecologisme per l’Ajuntament de Gandia. Quede a la disposició per a exposar i argumentar aquesta proposta a la persona corresponent. Salutacions”

Pin It on Pinterest