Una propuesta de Javier Vila

“La ciutat de Gandia no dispossa de cap infraestructuta per rebre Turisme Eurepeu que vitja en autocaravana. Aquest Turisme està aumentant a tota Europa (inclòs Espanya) i ajudaria a desestionalitzar el Turisme només de Sol i Platja. Ja que aquestos turistes solen visitar tot el Llevant Espanyol durant l’epoca invernal.
El lloc mes adequat per implantar aquesta infraestructura seria junt l’edifici dels serveis Firers, ja que el cost seria practicament molt sencill, ja que es dispossa de tot lo necesari, aigua, clavegeram i lloc per aparacar.
Es pot fer de manera gratuita o es pot ficar una màquina de pago, encara que jo trobe que la primera possibilitat serà més adequada.”

Pin It on Pinterest