Una proposta de Ildefonso Prats

“A la ciutat d’Alacant se va implantar ja fa un temps un sistema de detecció de ADN d’excrements d’animals domèstics que analitza els excrements deixats a la via pública i reconeix a l’animal, donant la possibilitat (a eixa ciutat implementada) de sancionar al propietari per embrutar els carrers i repercutir-li a més a més el cost de la prova. Inicialment requereix d’un cost d’arranc elevat, però s’amortitza molt ràpidament amb sancions i repercussió de la prova. Milloraria moltíssim l’estat general de neteja i imatge de la nostra ciutat, donat que és molt molest per a tots la enorme quantitat d’excrements que hi ha de gossos a tota hora i els dies de plutja és realment insuportable. A banda, està generant-se un cert odi cap als propietaris de gossos en general per culpa d’alguns cerrils que no tenen mirament en embrutar els carrers de tots. Paguen justos per pecadors i això tampoc està bé, hi ha persones molt amants dels animals i dels seus veïns que inclós tiren aigua amb un poc de sabó i/o lleixiu on pixen els animals per a que no estiga la vorera tan bruta. Però per resumir la meva proposta: adquisició de l’equip d’anàlisi d’ADN d’excrements d’animals i posada en marxa d’un sistema que s’autofinancia.”

Pin It on Pinterest