Saluda de Nahuel González, Regidor de Participació.

Foto by Àlex Oltra

En l’actual context social es troba una demanda cada vegada més gran per incorporar la codecisió entre els responsables polítics (com a legítims representants de la ciutadania) i una societat civil cada vegada més activa, que anhela una vertadera democràcia.

Davant d’això hem de ser conscients d’aquesta nova realitat social, sobretot aquells que sempre hem sigut partidaris d’aquesta nova dimensió de la política i treballar per teixir tot un sistema que elimine les tradicionals fronteres artificials entre “els representants i els representats”. Hem de treballar activament per normalitzar i interioritzar dinàmiques que conduïsquen a l’apertura dels processos de decisió en l’elaboració de polítiques públiques, així com la vida quotidiana de l’administració pública. Un repte apassionant.

Aquest fenomen entenem que ha de ser encapçalat per l’administració local per la seua proximitat amb el ciutadà i per les característiques pròpies, que inclouen competències escasses però més vinculades amb el dia a dia de les persones.

També som conscients que molt sovint existixen distorsions entre les temàtiques que interessen al ciutadà i aquelles que creguem que poden ser més atractives. Alhora la participació ciutadana, per trobar-se encara en una situació embrionària, suposa un repte major que combina la necessitat d’implantar una nova cultura democràtica i la implicació massiva de la ciutadania. Moltes vegades aquesta doble realitat té una solució coincident com és el respecte i visualització de què l’administració accepta la voluntat ciutadana. Si encetem processos participatius, hem d’assumir el seu resultat, pel que cal precisar en un moment inicial ‘què’ estem disposats a tractar de forma oberta i, per contra, quines qüestions entenem que tenen un caire especial que ha de ser marcat pels representants o grups polítics (respecte als Drets Humans, a la nostra cultura, als animals, etc.).

La ciutadania ha de tindre les eines necessàries per a fer arribar la seua veu, però no han de quedar-se en els tradicionals cercles exclusivament, sinó que han de fer-se extensives al conjunt de la societat per no elititzar el model participatiu, com fins ara ha passat.

Esperem que aquesta web de participació siga un inici per a un camí llarg. Una Gandia que tots volem i la deguem fer entre totes.

 

Nahuel González López.