Propostes finals 2021

Espai associatiu i juvenil

Habilitar el soterrani del Centre Social del Raval per poder tindre un espai per a les associacions i els joves del barri. Es necessari una nova intervenció per a habilitar l’ascensor i les eixides d’emergència.

Vota

Jocs infantils a Marxuquera

Proposta: L’habilitació conjuntament d’una zona de jocs infantils gran i amb equipament per a xiquets d’edats diverses a la zona de l’Ermita, (parc al C/ Camí Tohuero, o bé al tros de terra que hi ha lliure junt al Centre Social). Juntament amb una altra zona de jocs infantils, més menudeta, a la urbanització Xauxa.

Vota

Enllumenat passeig vora riu

La proposta consisteix en l’enllumenat del passeig vora riu que hi ha entre el pont vell d’Oliva i el pont de l’avinguda d’Alacant (tram de l’esmentat camí que correspon al Centre Històric). Si es considera aquest projecte, pot ser cal considerar ampliar l’enllumenat de la resta del vial que està junt al riu en tot el seu recorregut urbà

Vota

Parc infantil natural de Marenys de Rafalcaïd

Proposta: Este projecte és una necessitat per als xiquets i xiquetes de la nostra ciutat. Tenim espai i natura on poder ubicar un parc, els Marenys de Rafalcaïd, concretament a la zona verda del carrer Pitera. és un lloc perfecte per a acollir aquesta proposta. Es tracta d’un nou concepte de parc infantil, sense cautxús i plàstics, sense directrius de què han de fer els menuts, un parc viu i lliure, compost per troncs, terra i aigua. Que són els elements protagonistes, que els apassionen als xiquets i xiquetes. Carrioles des de màstils de fusta, cordes, xarxes, neumàtics reciclats, un cau on amagar-se, no necessiten molt més Les canals dels circuits d’on passe l’aigua haurien de ser d’acer inoxidable o pedra, per durabilitat i manteniment. La disposició d’aquesta deu ser accionada pels xiquets i xiquetes i així exercir força, mai deu brotar contínuament, per el que una bomba manual seria l’idoni. Com avantatge, destacar que en estos parcs el piso és de terra i gespa, elements que ja estan presents a la zona verda proposada, així com com que ja hi ha arbres i vegetació, la inversió a realitzar és més reduïd

Vota

Zona de jocs infantil al Parc Joan Fuster

La zona de jocs infantils de xiquets xicotets està molt deteriorada, amb el paviment alçat i els jocs envellits pel temps. Es proposa: – Substitució del paviment. – Reparació o substitució dels jocs, amb criteris d’inclusió, triant elements que afavorisquen l’activitat física i social, triant elements divertits amb els quals podria jugar qualsevol xiquet. – Adequar la zona d’acompanyants. – Incorporació d’elements de protecció. – Senyals informatius i integració del llenguatge braille. – Incloure informació útil per als usuaris, com són: telèfons d’emergència en cas d’accident, telèfons d’avís de conservació de l’equipament, informació de l’ús dels elements de joc.

Vota

Adequació del Centre Cívic Roís de Corella com a espai de joc per a la infantesa.

Proposta: Davant la necessitat de disposar d’un espai lúdic i de lleure enfocat a desenvolupar activitats que fomenten el joc adreçat a la població infantil de Gandia es presenta la proposta de millora i adequació de l’actual Centre Cívic de Roís de Corella. Des de 2018, a Gandia existeix l’òrgan de participació infantil “Consell de la Infància”, grup de xiquetes i xiquets d’entre 10 i 12 anys que han manifestat en nombroses ocasions la seua voluntat de poder disposar d’un espai de reunió per a la configuració de propostes de millora per a la ciutat. A més a més, aquesta adequació del centre cívic està pensada per fomentar en Dret del Joc durant els temps de lleure dels xiquets i xiquetes, fomentar l’autonomia dels mateixos i la seua participació en els assumptes de la ciutat que els afecten. En la mateixa línia, el presenta com un espai didàctic i educatiu amb la presència d’una programació d’activitats i tallers envers la promoció dels Drets de la Infància i Adolescència. Per a aconseguir-ho, es requereix d’una intervenció pel fa a l’adequació dels espais interiors i exteriors de l’edifici, dotant-lo de mobiliari adequat a les activitats proposades, incorporació de senyalística, adquisició d’aparells vinculats amb les noves tecnologies i intervencions al jardí per millorar l’accessibilitat entre d’altres. Aquesta intervenció pot suposar també una oportunitat per dinamitzar el barri de Roís de Corella, especialment pel que fa al sector de serveis, a més d’afavorir el benestar de la infància i adolescència.

Vota

Calvari viu

Beniopa necessita major inversió en les seues instal·lacions. Una reivindicació de fa anys consisteix a arreglar la zona del calvari i posar jocs per a xiquets i xiquetes.

Vota

Recuperem el parc Joan Fuster

Proposta: Ja és l’hora de retornar el Parc Joan Fuster al seu origen, anul·lar aquest pàrquing públic que és una vergonya per al barri. Convertir el parc Joan Fuster en un gran parc i pulmó ver en la construcció de parcs infantils i posar un taules de ping-pong, rocòdroms i activitats que no tenim a cap parc de la ciutat. Fer un parc que siga atractiu per a la gent i millore la zona.

Vota

Adequació Parc Alqueria de les Flors.

Proposta: Proposem la renovació i adequació de les zones infantils i enjardinades de la plaça juntament amb l’ampliació del *Pîpi-Ca que hi ha en la zona. Hi ha una gran quantitat de veïns als carrers adjacents que fan usos d’aquestes Instal·lacions públiques i una modernització dels jocs infantils al costat d’una ampliació i adequació de la zona d’animals de companyia és la idea que des de l’associació de veïns proposem.

Vota

Unió del Parc Alqueria Nova al Parc del País Valencià.

Descripció: El barri *Roís de *Corella necessita un eix d’unió que ja forma els seus dos parcs i en el centre el passeig germanies, que en breu es vora ampliat per la plaça davant del Centre de Salut, per això i per les necessitats poblacionals del barri. Proposem, realitzar una actuació en tot el carrer Barcelona des de les voreres com la calçada ja que aquesta és per definició pròpia l’eix d’aquesta unió.

Vota

Millores Ferrocarril d’Alcoi

Descripció: El Carrer Ferrocarril d’Alcoi s’ha convertit en l’artèria principal que creua gandia, i en alguns trams d’aquest carrer, la vorera per als vianants es troba en un estat lamentable, sobretot al tram impar que abarca del número 44 al 38, o hi ha traços de diferents taulells, que s’han anat afegint al llarg dels anys, molts d’ells ja solts, que causen ensopegades a la gent major i xiquets, i quan plou, acumulen aigua baix, i banyen a qui els xafa. per altra banda, com és una artèria amb molt de volum de tràfic, molts cotxes es posen a doble fila per a aparcar, a causa del reduït tamany de dita vorera, que amplifica la calçada permitent. No hi ha arbres, ni plantes ni arbustos al seu pas. Seria genial que d’alguna forma es cuidarà aquest carrer que va ser en el seu dia tan important i que ara est troba en un estat decadent, sobretot en trams determinats.

Vota

Pista de patinatge

Descripció: Som un club amb molts anys d’història en la ciutat de Gandia i necessitem unes instal·lacions pròpies, ja que sempre estem depenent tant del pavelló del Raval com del poliesportiu o en el pati del Botànic Cavanilles, inclús últimament de la pista de bàsquet on cal conciliar horari amb altres clubs sent una lluita constant, que desgasta a entrenadors, directius i pares. Quan plou no podem entrenar, i per això demanem una xicoteta coberta en la nostra pista, i unint les dues pistes del darrere del camp de futbol podria quedar una instal·lació digna. Amb aquesta obra tindríem resolt el problema de més de 100 esportistes que se senten amb inferioritat de condicions amb la resta de clubs esportius de la ciutat de Gandia.

Vota

FAQs

Als pressupostos participatius de Gandia poden intervenir persones físiques, de forma anònima o personal; així com entitats i associacions de la ciutat de diferents àmbits d’actuació (solidaritat, esports, música, joventut…); òrgans institucionals com les Juntes de Districte, els diferents Consells Sectorials o el Consell de Participació Ciutadana. Queden expressament exclosos com a subjectes les organitzacions polítiques de la ciutat, indistintament de la seua edat o lloc d’empadronament.

Pots presentar propostes relacionades amb inversions (obres/infraestructures) o despesa corrent (programes/activitats) de la ciutat, sempre i quan no formen part ja de serveis en funcionament o inversions en fase d’execució.

Les propostes realitzades als pressupostos participatius han de complir els següents requisits:

– Entrar en el marc de la legalitat vigent per a l’àmbit municipal

– Estar geogràficament localitzades en el terme municipal de Gandia.

– No superar econòmicament el 25% de la inversió total (50.000€).

– No formar part de serveis en funcionament (contractes administratius) o inversions en fase d’execució.

– Tindre una duració acotada en el temps, sent el màxim un any natural, per al cas de programes/activitats.

Abans de publicar el conjunt de propostes que es sometran a votació, seran els tècnics municipals els que evaluen les propostes per estudiar la seua viabilitat i fixar un pressupost aproximat.

Les propostes que incomplisquen els requisits de forma evident seran directament descartades.

Les propostes que finalment passen a votació així com les que han estat rebutjades, seran publicades explicant els motius.

Tindran dret a vot les persones empadronades en Gandia majors de 16 anys.

El vot podrà ser telemàtic mitjançant la web de participació ciutadana, presencial mitjançant les urnes que s’habilitaran o mixte a través dels opinòmetres situats als diferents Centres Socials de la ciutat.

Cada persona podrà votar fins a tres propostes del conjunt de propostes realitzades. Per a votar s’haurà d’identificar amb el seu nom i cognoms, amb la seua data de naixement i amb el seu DNI.

REGLAMENT DE PRESSUPOSTOS PARTICIPATIUS 2021

Els Pressupostos Participatius són uns processos democràtics a través dels quals els veïns i les veïnes poden decidir de manera directa en què invertir una part del pressupost municipal.

Els ciutadans i ciutadanes poden proposar, debatre i decidir el destí de 300,000€ de la partida d’inversions i despesa corrent del pressupost municipal per a l’any 2021.

CAPÍTOL 1: OBJECTE I ÀMBIT D’ACTUACIÓ

1. OBJECTIU

El present autorreglament estableix les bases i preceptes dels pressupostos participatius per a l’any 2021 com un marc d’actuació general però flexible, capaç d’adaptar-se a les necessitats del procés.

Els principis rectors dels pressupostos participatius són:
· Democràcia
· Participació
· Transparència
· Coresponsabilitat
· Igualtat
· Eficàcia i eficiència

2. CONSIGNACIÓ PRESSUPOSTÀRIA

La quantitat estipulada per a l’any 2021 és de 300.000€ sense perjuí d’altres partides, projectes o òrgans que estableixen processos participatius per al seu desenvolupament.

3. TIPOLOGIA DE LES PROPOSTES

Les propostes realitzades als pressupostos participatius han de complir els següents requisits:
3.1. Ser matèria d’inversions (obres/infraestructures) o despesa corrent (programes/activitats).
3.2. Entrar en el marc de la legalitat vigent per a l’àmbit municipal .
3.3. Estar geogràficament localitzades en el terme municipal de Gandia.
3.4. No superar econòmicament 50.000€.
3.5. No formar part de serveis en funcionament (contractes administratius) o inversions en fase d’execució.
3.6. Tindre una duració acotada en el temps, sent el màxim un any natural, per al cas de programes/activitats.

CAPÍTOL 2: SUBJECTES DEL PROCÉS

4. DEFINICIÓ DELS SUBJECTES

Als pressupostos participatius de Gandia poden intervenir persones físiques, així com:
– Entitats i associacions de la ciutat de diferents àmbits d’actuació (solidaritat, esports, música, joventut…).
– Òrgans institucionals com les Juntes de Districte, els diferents Consells Sectorials
o el Consell de Participació Ciutadana.
– Queden expressament exclosos com a subjectes les organitzacions polítiques de la ciutat.

5. DRET PASSIU DELS SUBJECTES

Podran realitzar propostes tots els subjectes esmentats al punt 4 indistintament de la seua edat
o lloc d’empadronament. No podran ser anònimes
Cada subjecte podrà realitzar tantes propostes com desitge.

6. DRET ACTIU DELS SUBJECTES

Sols les persones físiques majors de 16 anys i empadronades en Gandia en el moment de la votació tenen dret al vot. El vot és intransferible, secret i explícit. L’Ajuntament de Gandia, a instància del Consell de Participació Ciutadana, establirà el mètode de votació més oportú i viable.

Per dur a terme aquest procés participatiu, el Consell de Participació acorda la següent metodologia i les bases que han de regir l’esmentat procés:

CAPÍTOL 3: FASES DEL PROCÉS

7. Fase 1. Informació i recollida de propostes

Del 13 d’octubre al 31 d’octubre de 2021

Es distribuirà material informatiu elaborat per donar a conéixer els pressupostos participatius i el seu procés. Es realitzaran tallers d’elaboració de propostes barrials amb els diferents agents socials per poder presentar propostes treballades col·lectivament.

* Mecanismes de recollida de propostes:

a) Tallers barrials d’elaboració de propostes:
Les persones dinamitzadores dels tallers, vinculades a les associacions de veïns i veïnes del barri, seran les encarregades de recollir la proposta col·lectiva que s’elabore i es presente com a proposta barrial. Les propostes elaborades i consensuades a cada un dels barris aniran directes a la votació final (un total de 11, una per districte)

b) Pàgina web
En la pàgina web participagandia.org es podran introduir les propostes per als pressupostos participatius 2021 seguint els passos que s’hi recomanen.
Les propostes rebudes directament a la pàgina web aniran a una votació filtre per elegir 11 propostes que passaran a la votació final.
Totes les propostes rebudes per qualsevol dels canals seran analitzades, estudiades i posades en valor pels tècnics municipals per valorar la seua viabilitat.

8. Fase 2. Anàlisi general dels tècnics

25 d’octubre a 14 de novembre del 2021
Anàlisi general per part dels tècnics municipals per filtrar aquelles propostes que no siguen viables, responent a criteris de viabilitat tècnica i econòmica.
Aquelles propostes que no siguen de competència municipal o que sent competència municipal el servei estiga externalitzat, seran rebutjades.
També serà rebutjada tota proposta que supere els 50.000€.

9. Fase 3. Votació filtre

22 de novembre fins al 28 de novembre del 2021

En aquesta fase, es presenta a votació el conjunt de propostes rebudes des de la ciutadania que hagen passat l’anàlisi tècnic general. Les 11 propostes més votades passen a la votació final.
Sols pot passar a la votació final una proposta vinculada a centres educatius, la que més vots obtinga.

10. Fase 4.- Votació pública i presentació

Del 8 al 22 de desembre del 2021

En aquesta fase, es presenta públicament les propostes finalistes (un total de 22) i es desenvolupa el període de votació de propostes per part de tota la ciutadania major de 16 anys.

Amb la informació més detallada de cada proposta, es passaran a votació definitiva mitjançant la pàgina web participagandia.org
Cada persona podrà votar un màxim de 3 propostes amb un valor idèntic, indistintament del seu objecte (obres/serveis) i ubicació geogràfica (específica/general).

Discriminació positiva dels barris amb menys densitat de població i que més dificultats han tingut per obtenir vots per les seues característiques. Mesura per fer més inclusius els Pressupostos Participatius i garantir que dels tres barris amb més dificultats, Marxuquera, Santa Anna i Benipeixcar, almenys 2 propostes estiguen entre les guanyadores. En el cas que alguna de les 2 propostes no resultara entre les 6 més triades, entrarien en detriment de la 6ª i 5ª proposta més triada.

La proposta guanyadora serà aquella que més puntuació haja obtingut, i s’ordenaran successivament conforme a la puntuació rebuda.
L’Ajuntament es compromet a executar les propostes que més puntuació haja obtingut. (Un mínim de 6 propostes)

11. Fase 7. Execució de les propostes
En aquesta fase, es constitueix la Comissió de Seguiment per tal de planificar els projectes d’execució de les propostes guanyadores; revisar els projectes d’execució redactats per part dels tècnics municipals; supervisar l’execució dels projectes; i finalment validar la memòria final del procés. En l’encàrrec i l’execució dels projectes es tindrà en compte la contractació socialment responsable.

Si tens una idea per millorar la ciutat, ara tens l’oportunitat de fer-la realitat.

Últimes notícies