La cultura arriba als barris de Gandia

Gandia sempre ha estat una ciutat amb molta activitat cultural: teatre, música, exposicions, festival. Una activitat però, que fins ara es desenvolupava al centre de la ciutat, ja que normalment tenia lloc als principals contenidors culturals com la Casa de Cultura o el Teatre Serrano. Sols en contades ocasions, com la Fira i Festes i altres dates especials, la trobem al carrer o altres ubicacions de la ciutat. D’esta manera, la Cultura de Gandia ha estat fins ara centralitzada, el que perjudicava el veïnat dels barris més perifèrics.