48. Ampliació del carril bici de doble sentit entre l’Avinguda del Grau i la plaça Joaquim Ballester

Construcció de carril bici, de doble sentit, segregat, en calçada (similar al de l’avinguda del Grau), que connecte des de la rotonda Joaquim Ballester, per l’avinguda de  València -amb una extensió pel carrer Alzira-, avinguda Marqués de Campo, avinguda d’Alacant, fins el carril bici de l’avinguda del Grau, incloent la finalització del seu tram pendent…