Creació en la zona nova de Gandia, carretera al port ( darrere del Càmping) d’una plaça denominada (Plaza de les Cultures) en elles hauran d’estar representades totes les col·lectivitats existents a la ciutat, dividides en zones perquè cada col·lectiu puga realitzar allí les seues activitats culturals, com són aniversari de la seua creació i festes pàtries) per a això cada zona pertanyerà a un país. Allí les diferents associacions podran realitzar els seus festejos i haurà de constar amb un masteler per a hissar la bandera i si es volguera s’alçar un monument al seu heroi nacional) com així un escenari fix, per als seus balls i espectacles.

La Plaça de les Cultures serà el somni anhelat per totes les col·lectivitats de Gandia i lògicament haurà de ser una plaça pública més amb les mateixes activitats de qualsevol plaça sol que omplirà un espai cultural que tots venim demanant des de fa anys. Al mateix temps sol·licite que un dels carrers que l’envolten es diga República Oriental de l’Uruguai ja que tenint el nostre país una gran col·lectivitat a la nostra ciutat no tenim cap carrer amb el nostre nom, tal com ocorre amb altres amb menys persones.

Deixa un comentari

Your email address will not be published. Required fields are marked *

Post comment