Des de la Societat Protectora d’animals i Plantes de Gandia, SPAMA SAFOR, proposem que els fons dels pressupostos participatius es destinen a un programa veterinari assistencial bàsic de caràcter social consistent a vacunar, esterilitzar i implantar el xip obligatori, als animals domèstics, gossos i gats, els propietaris dels quals siguen persones amb escassos recursos econòmics. Amb això volem aconseguir que la protecció i el benestar animal, que fonamenta la nostra associació, abast al major nombre d’animals possible de la nostra ciutat, sense que la condició de precarietat que puguen patir els seus amos els condemne a emmalaltir, per mancar de les mínimes vacunes; a parir ventrades indesitjades, que solen depositar-se cruelment en els contenidors de fem, per no estar esterilitzats; a ser víctimes d’abandó, impossibilitant responsabilitzar legalment al seu propietari, en mancardel xip identificatiu i dificultant-se pel mateix motiu la devolució a les seues llars en cas de pèrdua de l’animal. Considerem que és responsabilitat dels poders públics vetlar pels drets dels animals així com que la ciutadania gaudisca d’un entorn urbà amb les millors condicions de salubritat i un mitjà per a aconseguir-lo és a través de les actuacions proposades mitjançant un programa veterinari assistencial bàsic de caràcter social.

Deixa un comentari

Your email address will not be published. Required fields are marked *

Post comment