“Aprofitant les obres d’art que ja están colocades al passeig Neptu de la platja, mes les obres d’art que son propietat de l’Ajuntament de Gandía que están en almacens i adquisicions posibles,  es por crear un museu Urbá que pot ser a mes a mes un recurs turístic. Sols faltaría  rotular obres i il.luminacio puntual.”

Deixa un comentari

Your email address will not be published. Required fields are marked *

Post comment