“Son coneguts la quantitat de beneficis que ens aporta l’educació i l’esport, sobretot en edats escolars.
Malaudarament, moltes vegades apuntem als xiquets als tipics esports, els quals comencen a entrenar i a especialitzar-se de forma temprana i acaben abandonant o avorrint el esport.
Quants esports es practiquen a la ciutat i no els coneixem?
El projecte naix en la idea de que tots els xiquets i xiquetes de Gandia coneguen i practiquen una gran quantitat d’esports en edat escolar en una mateixa escola.
Aixó afavorirà tant a nivell mental, com físic i social, a mes de que quant els xiquets i xiquetes practiquen diferents esports en edats tempranes desenvolupen una gran quantitat de habilitats motrius, mentals que els serviran per a ledat adulta.
Un altre benefici es que els clubs “menuts” de la ciutat podrán crèixer ja que els xiquets coneixeran de primera mà els esports i podrán decidir en l’adolescència.
A més, s’afavorirà la igualtat entre xiquets i xiquetes, ja que aumentarà la participació de tots els esports.
També es podrien crear lligues internes escolars MIXTES.
Per a que es feu una idea, en un mateix acadèmic, es podrán practicar (per exaimple) un esport cada mes.
De segur que els xiquets seu pasaran molt bé!”

Deixa un comentari

Your email address will not be published. Required fields are marked *

Post comment