Proposta: Davant la necessitat de disposar d’un espai lúdic i de lleure enfocat a desenvolupar activitats que fomenten el joc adreçat a la població infantil de Gandia es presenta la proposta de millora i adequació de l’actual Centre Cívic de Roís de Corella. Des de 2018, a Gandia existeix l’òrgan de participació infantil “Consell de la Infància”, grup de xiquetes i xiquets d’entre 10 i 12 anys que han manifestat en nombroses ocasions la seua voluntat de poder disposar d’un espai de reunió per a la configuració de propostes de millora per a la ciutat. A més a més, aquesta adequació del centre cívic està pensada per fomentar en Dret del Joc durant els temps de lleure dels xiquets i xiquetes, fomentar l’autonomia dels mateixos i la seua participació en els assumptes de la ciutat que els afecten. En la mateixa línia, el presenta com un espai didàctic i educatiu amb la presència d’una programació d’activitats i tallers envers la promoció dels Drets de la Infància i Adolescència. Per a aconseguir-ho, es requereix d’una intervenció pel fa a l’adequació dels espais interiors i exteriors de l’edifici, dotant-lo de mobiliari adequat a les activitats proposades, incorporació de senyalística, adquisició d’aparells vinculats amb les noves tecnologies i intervencions al jardí per millorar l’accessibilitat entre d’altres. Aquesta intervenció pot suposar també una oportunitat per dinamitzar el barri de Roís de Corella, especialment pel que fa al sector de serveis, a més d’afavorir el benestar de la infància i adolescència.

Deixa un comentari

Your email address will not be published. Required fields are marked *

Post comment