Proposem que es marquen i s’assenyalen camins escolars segurs en direcció a tots els centres educatius. Sabem que un camí escolar no implica només posar marques a terra i algun cartell pels carrers i cal que des de cada centre hi haja implicació i treball col·lectiu per part de tota la comunitat escolar i tot el barri i que s’arribe a crear una xarxa de voluntaris (mares, pares, propietaris de tendes, bars, veïns, etc.) que estiguen al corrent de cada camí durant les hores d’entrada i eixida de les escoles i instituts.

Aquesta xarxa és possible crear-la des de cada centre sense cap despesa ni pressupost addicional una vegada estiguen els camins assenyalats i marcats. El marcatge dels camins escolars també potser una forma d’estimular les comunitats escolars a crear la xarxa de voluntaris.

OBJECTIUS

– Afavorir una mobilitat sostenible i la mobilitat a peu per la ciutat.
– Facilitar la mobilitat autònoma dels xiquets i xiquetes en els seus trajectes escolars.
– Millorar el coneixement del barri.
– Millorar la capacitat d’orientació.
– Identificar les situacions de perill/ seguretat viària.
– Assolir hàbits de vida més saludables.
– Reduir les emissions de CO2.

Deixa un comentari

Your email address will not be published. Required fields are marked *

Post comment