Al ser una plaça molt concorreguda en diferents comerços caldria crear un espai més ampli per als jocs infantils per donar cabuda a tota a l’afluència que té aquesta. Caldria reubicar aquest en un espai més ampli per poder adaptar aquesta millora respectant els comerços locals

Deixa un comentari

Your email address will not be published. Required fields are marked *

Post comment