Modificar una part del pati del CEIP Cervantes, per a transformar-lo en un espai amb ombra, punts d’aigua, vegetació i llocs per a la recreació i l’oci pedagògic i saludable. Està destinat a l’alumnat del centre, i a tota la comunitat educativa i a la població que ho puga necessitar, en períodes no lectius.

Deixa un comentari

Your email address will not be published. Required fields are marked *

Post comment