Proposta: Este projecte és una necessitat per als xiquets i xiquetes de la nostra ciutat. Tenim espai i natura on poder ubicar un parc, els Marenys de Rafalcaïd, concretament a la zona verda del carrer Pitera. és un lloc perfecte per a acollir aquesta proposta. Es tracta d’un nou concepte de parc infantil, sense cautxús i plàstics, sense directrius de què han de fer els menuts, un parc viu i lliure, compost per troncs, terra i aigua. Que són els elements protagonistes, que els apassionen als xiquets i xiquetes. Carrioles des de màstils de fusta, cordes, xarxes, neumàtics reciclats, un cau on amagar-se, no necessiten molt més Les canals dels circuits d’on passe l’aigua haurien de ser d’acer inoxidable o pedra, per durabilitat i manteniment. La disposició d’aquesta deu ser accionada pels xiquets i xiquetes i així exercir força, mai deu brotar contínuament, per el que una bomba manual seria l’idoni. Com avantatge, destacar que en estos parcs el piso és de terra i gespa, elements que ja estan presents a la zona verda proposada, així com com que ja hi ha arbres i vegetació, la inversió a realitzar és més reduïd

Deixa un comentari

Your email address will not be published. Required fields are marked *

Post comment