Un xicotet complement de 200€, compatible amb altres ajudes autonòmiques I estatals, per tal de facilitar l’autoconsum energètic a 250 habitacles de la ciutat. El requisit seria que l’equip es comprés a la ciutat, fomentant així el comerç local.

Deixa un comentari

Your email address will not be published. Required fields are marked *

Post comment