Augmentar la despesa en contenidors de reciclatge posat que la majoria es troba a una distància gens còmoda i l’ideal seria posar contenidors d’aquest tipus al costat dels orgànics.

Deixa un comentari

Your email address will not be published. Required fields are marked *

Post comment