12. Creació d’eco-parcs permanents

Ampliar la dotació d’ECO-Parcs Mòbils. Actualment existeix únicament un Eco-Parc mòbil a Gandia que va recorrent la ciutat. Propose l’ampliació de la dotació, crear més Eco-Parcs mòbils i aconseguir que puguen situar-se de manera permanent en els diferents barris del nostre municipi i d’aquesta forma fomentar el reciclatge de diferents residus que tots generem diàriament…