Enjardinament de l’avinguda de Benirredrà, al barri de Benipeixcar.

Es tracta d’una avinguda molt ampla, amb voreres de més de dos metres i amb una orientació est-oest. Això implica que transitar-la en els mesos de calor siga quasi un sacrifici, atés l’alta temperatura a la que s’arriba per la falta d’arbres o altres elements que facen ombra. A més a més, com que és una de les entrades de la ciutat (dirigeix cap els jutjats i cap el futur centre de salut que s’ubicarà on estava l’antic hospital), dotar l’avinguda de Benirredrà d’arbes no només faria més agradable caminar per la zona sinó que també milloraria la imatge de la ciutat de cara a les persones que la visiten.

Deixa un comentari

Your email address will not be published. Required fields are marked *

Post comment