Ampliar la dotació d’ECO-Parcs Mòbils. Actualment existeix únicament un Eco-Parc mòbil a Gandia que va recorrent la ciutat. Propose l’ampliació de la dotació, crear més Eco-Parcs mòbils i aconseguir que puguen situar-se de manera permanent en els diferents barris del nostre municipi i d’aquesta forma fomentar el reciclatge de diferents residus que tots generem diàriament (més enllà dels insuficients contenidors de plàstic, vidre i cartó). Aquests Eco-parcs hauran (a més de permetre depositar per al seu posterior reciclatge diferents tipus de residus tals com olis, greixos vegetals, piles, bateries, tòners o xicotets aparells electrònics entre altres) definir la separació dels diferents tipus plàstics més enllà del limitat i general que resulta el contenidor groc on tetabricks, llandes, plàstics de diferents tipus, etc, es mesclen en compartir un mateix espai dificultant el seu reciclatge. D’aquesta forma, amb el treball conjunt entre dotacions per part de l’Ajuntament i el compromís per part dels ciutadans aconseguirem reduir l’impacte mediambiental en el nostre municipi en un moment tan crucial com el que estem vivint en l’actualitat.

Deixa un comentari

Your email address will not be published. Required fields are marked *

Post comment