Proposta de carril bici segregat en calçada Avinguda Lector Romer Rafael

Proposta: Des del grup de treball de mobilitat sostenible de Gandia, presentem aquesta proposta per tal de demanar en els pressupostos participatius de Gandia 2021 aquest nou carril bici segregat en una de les principals vies de mobilitat de la nostra ciutat; l’avinguda Lector Romer-Rafael. Aquest nou carril connectaria dos carrils principals i actuals de…

Adequació del Centre Cívic Roís de Corella com a espai de joc per a la infantesa.

Proposta: Davant la necessitat de disposar d’un espai lúdic i de lleure enfocat a desenvolupar activitats que fomenten el joc adreçat a la població infantil de Gandia es presenta la proposta de millora i adequació de l’actual Centre Cívic de Roís de Corella. Des de 2018, a Gandia existeix l’òrgan de participació infantil “Consell de…