13.1. – Jose Miguel Moragues

“Amb la finalitat d’ajudar als ciutadans cívics a poder desenvolupar el seu civisme i a la resta que no se queixen amb la frase “es que no hi han papereres” ; la proposta és: aumentar la dotació de papereres a la Ciutat-Grau-Platja. La meua frase: “ajudem a fer cultura”, Gracias. Con el fin de ayudar a los ciudadanos cívicos a poder desarrollar su civismo y a los demás que no se quejen ( la frase ) ” es que no hay papeleras ” ; la propuesta es aumentar la dotación de papeleras en la Ciudad – Grau y Playa. Mi frase : “ayudemos a hacer cultura”, Gracias.”

13.2. José Gomar

Instal.lar les papereres 3.0, on integrem el concepte de reciclatge entre la ciutadania, a més de conscienciar-los de l’importància que té per al nostre entorn. Donar suport a una sèrie de mesures que ho fan possible, un dipòsit preparat per a tirar el fem d’una forma més organitzada i ordenada, i axí respectant el medi ambient i fent-nos responsables d’eixa petita tasca que tan bé ajuda a mantindre més neta Gandia i les platges. A més a més d’instal·lar-les per tot arreu del passeig marítim, ja que aço permiteix possar a la disposició de la ciudadania el tindre més a prop punts nets per a fer ús d’ells. Donant l’informacio del tema del reciclatge i fent-los partícips de l’activitat.

13.3. María Lidón Ordóñez

Imprescindible poner muchísimas más papeleras por toda la ciudad. Es más barato no ensuciar que limpiar. Sobre todo en las zonas mas alejadas del centro. A veces hay que ir con algo en la mano y no hay manera de encontrar un sitio dónde tirarlo.

Deixa un comentari

Your email address will not be published. Required fields are marked *

Post comment