En el tram mitjà del camí Vora Via posar vorada de contenció del balast de la via. El primer tram del camí sí que el té construït i amb ell s’evita la perillosa caiguda de pedres a la calçada. És habitual trobar pedres sobre l’asfalt, que en ser trepitjades pels vehicles es converteixen en potents projectils que han impactat en altres vehicles però que si ho feren sobre algun ciclista o vianant resultarien fatals. I posar cartells de limitació de velocitat a 40; sent aquest tram més perillós que el de l’avinguda d’Europa, aquesta sí que els té.


Deixa un comentari

Your email address will not be published. Required fields are marked *

Post comment