“Construcció de carril bici de doble sentit segregat en calçada (similar al de l’Av. Grau), que connecte des de la rotonda Joaquim Ballester, per Av. València -amb una extensió al c. Alzira-, Av. M. de Campo, Av. Alacant, fins el carril bici de l’Av. del Grau, incloent la finalització del seu tram pendent fins la plaça Maria Enríquez. D’esta manera: 1- es permet connectar diverses àrees al voltant del centre històric -amb mobilitat conflictiva-, i que actualment tenen difícil enllaçar amb els carrils bici de la zona nord que comuniquen punts importants com ara RENFE, EOI, exida a la platja, poliesportiu… 2- es proporciona una via segura per franquejar el centre històric evitant el carrer Major desplaçant-se a altres carrers paral·lels menys conflictius 3- es baixa el carril bici de la vorera de l’Av. València a la calçada 4- es dota de connexió i accés segur l’estació de Saforbici de St Francesc de Borja pel carrer Alzira”

Deixa un comentari

Your email address will not be published. Required fields are marked *

Post comment