Modificar el tram del carrer Perú des de l’encreuament amb Gabriel Miró fins a l’encreuament amb Jaume II. Existeix aparcament en bateria en els dos costats de la calçada i entre la longitud d’alguns vehicles/furgons i els que estan en doble fila atés que existeixen tres bars i un locutori en pocs metres és pràcticament impossible passar dos vehicles (ja que és de doble sentit). A més en l’encreuament amb Jaume II aparquen els cotxes en bateria en l’encreuament i anul·la la visibilitat del pas de vianants. Els passos de vianants en aqueixes interseccions són perillosos i més tenint en compte que passen molts xiquets. Prec estudien una solució.

Deixa un comentari

Your email address will not be published. Required fields are marked *

Post comment