“Adequar els límits del carrer Alfons el Magnánim en el seu tram dret previ al pas a nivell del tren. Es tracta d´un tram perillós per no tiendre cap visibilitat i trovarse molt deteriorat. Ja en les proximitats de la via, sempre que plou es forma una bassa d’aigua donat que no té alcantarillat”

Deixa un comentari

Your email address will not be published. Required fields are marked *

Post comment