“Sería convenient col.locar iluminació de sòl com el que s’ha instal.lat en el braç del Port de Gandia. Milloraria la usabilitat per a la població durant les hores nocturnes i milloraria molt la seua estètica i la de la ciutat al llarg de la nit.”

Deixa un comentari

Your email address will not be published. Required fields are marked *

Post comment