Proposta: La xarxa de senders urbanes s’ha demostrat una gran eina per tal conèixer el patrimoni cultural i natural de la nostra ciutat i recórrer alhora l’anella verda de Gandia. Durant la pandèmia les sendes urbanes han sigut un dels principals espais on la ciutadania caminava. El coronavirus ha manifestat la importància dels espais verds urbans i dels camins periurbans com espais saludables de relació i de socialització. Demane 25.000 euros per tal de millorar la senyalització, les infraestructures i la naturalització de les 9 Sendes Urbanes de Gandia-Anella.

Deixa un comentari

Your email address will not be published. Required fields are marked *

Post comment