Proposta: Les marjals són els ecosistemes de major biodiversitat del nostre territori. Malauradament durant dècades han patit molta pressió i han sigut transformats per a altres usos. Davant la pèrdua de biodiversitat actual i sense precedents, cal revertir la transformació que van patir les marjals i afavorir els habitats per a la fauna i flora, en especial de les zones humides, que a més són un reservori d’un bé tan important i estratègic com és l’aigua dolça. Per això, proposem la compra i restauració d’ullals per a integrar-los en la xarxa d’espais naturals del terme municipal de Gandia, i que a més puguen ser utilitzats per a usos educatius i per a l’esplai de la ciutadania.

Deixa un comentari

Your email address will not be published. Required fields are marked *

Post comment