RECUPERACIÓ I CONDICIONAMENT DEL CALVARI DE BENIOPA
L’objectiu del projecte és iniciar els tràmits corresponents per a la recuperació de l’edifici del Calvari, per donar-li un ús dotacional i integrar-lo al mateix parc verd que l’envolta, recuperant així una part de la memòria viva de Beniopa i també Gandia.Així mateix convé valorar aquesta zona verda de la barriada. Com bé s’ha demostrat els jardins, els parcs, les zones verdes o l’arbrat són elements clau per mantenir una bona qualitat de vida a les ciutats i afavorir el benestar de les persones.

El contacte amb els enclavaments naturals als barris i a la ciutat ens permet reflexionar, sentir-nos lliures, relaxar-nos o reduir l’estrés. Per això, l’Organització Mundial de la Salut considera que els espais verds urbans són imprescindibles pels beneficis que aporten al benestar físic i emocional. Els espais verds regulen la temperatura i la humitat. Produeixen oxigen i filtren la radiació: a més, absorbeixen els contaminants i esmorteeixen els sorolls. També són lloc de passeig, el relaxament o l’oci. Però més enllà del seu valor intrínsec (la seua bona organització, la seua qualitat o el grau de protecció), moltes vegades és la seua dimensió simbòlica la que els converteix en llocs apreciats.

La casa del Calvari proporciona també un encant a la zona verda.Els jardins i les àrees verdes són fonamentals per al benestar integral de les persones. Per això, l’OMS recomana que els municipis disposen, com a mínim, entre 10 i 15 metros quadrats per habitant. Les zones verdes de les ciutats es converteixen en autèntics pulmons que ajuden a reduir la contaminació de l’aire. Produeixen oxigen, filtren la radiació i fins i tot redueixen la contaminació acústica esmorteint els sorolls ocasionats pel trànsit.

Deixa un comentari

Your email address will not be published. Required fields are marked *

Post comment