Adequació del Centre Cívic Roís de Corella com a espai de joc per a la infantesa.

Proposta: Davant la necessitat de disposar d’un espai lúdic i de lleure enfocat a desenvolupar activitats que fomenten el joc adreçat a la població infantil de Gandia es presenta la proposta de millora i adequació de l’actual Centre Cívic de Roís de Corella. Des de 2018, a Gandia existeix l’òrgan de participació infantil “Consell de…