Museu al dipòsit de les aigües (1Fase)

Beniopa posa en valor el seu patrimoni. El Patrimoni cultural es definix com el conjunt de béns, ja siga materials o immaterials, que tenen un important valor pel coneixement, missatge, diàleg cultural o creences, en definitiva, pels valors que vehiculen sobre la identitat col•lectiva d’un poble, transmesos d’una generació a l’altra. El patrimoni cultural està…