Reformar el pati del col·legi Benipeixcar

Reformar i transformar el pati per tal d’aconseguir un espai de vida, educatiu i inclusiu, més verd i més vital, en definitiva, més humà, fent compatible el seu ús en hores d’esplai i en hores d’educació física, convertint-se també en un recurs d’espai per altres assignatures en hores lectives.En l’actualitat el pati és merament un…

Museu al dipòsit de les aigües (1Fase)

Beniopa posa en valor el seu patrimoni. El Patrimoni cultural es definix com el conjunt de béns, ja siga materials o immaterials, que tenen un important valor pel coneixement, missatge, diàleg cultural o creences, en definitiva, pels valors que vehiculen sobre la identitat col•lectiva d’un poble, transmesos d’una generació a l’altra. El patrimoni cultural està…