Reformar el pati del col·legi Benipeixcar

Reformar i transformar el pati per tal d’aconseguir un espai de vida, educatiu i inclusiu, més verd i més vital, en definitiva, més humà, fent compatible el seu ús en hores d’esplai i en hores d’educació física, convertint-se també en un recurs d’espai per altres assignatures en hores lectives.En l’actualitat el pati és merament un…

Millora pavimentació i il·luminació dels carrers cèntrics Gutiérrez Mas i Torreta


La meua proposta consisteix en la correcta il·luminació i la nova pavimentació del sòl tant dels carrers Gutiérrez Mas com Torreta, ja que sobretot al carrer Gutiérrez Mas els taulells es trenquen constantment i creen un perill per al vianant a més que la il·luminació és deficient, ja que dóna por caminar per aquests cèntrics…